linkedin behance facebook instagram odnoklassniki twitter vimeo vk youtube logo-edx
Skip to main content

Termeni și condiții Cursuri.PredauViitor.ro

Prezentul document reprezintă un contract de adeziune propus de Asociația Techsoup și care se trebuie să fie acceptat înainte de crearea unui cont sau înscrierea la un curs pe site-ul PredauViitor.ro. Orice înscriere confirmată de Cursant prin bifarea căsuței – Am citit și sunt de acord cu termeni și condiții si cu Angajamentul de Integritate reprezintă o acceptare din partea Cursantului a ofertei Asociația Techsoup. în condițiile stipulate de legislația română privind comerțul electronic, iar bifarea reprezinta o semnătură electronică, în sensul art.3 pct.10 din Regulamentul UE 910/2014, părțile acordându-i aceeași valoare juridică cu o semnătură olografa.

 

  1. Definiții

PredauViitor.ro : ASOCIAȚIA TECHSOUP este o organizație neguvernamentală nonprofit cu sediul social în Strada Kossuth Lajos nr. 20, Odorheiu Secuiesc, Harghita, cod de înregistrare fiscală 27433723, email suport@predauviitor.ro

Curs: orice curs sau alt tip de serviciu digital care poate fi accesat de un Cursant prin intermediul websiteului PredauViitor.ro

Cursant: persoana fizica care își face un cont sau o înscriere pe site-ul PredauViitor.ro. Cursantul este singurul responsabil cu privire la corectitudinea informațiilor trimise ca urmare a unei înscrierii, ca și cu păstrarea acurateții informațiilor în cadrul PredauViitor.ro.

Înscriere: procesul de creare a unui cont sau de înscriere la un curs disponibil în websiteul PredauViitor.ro, realizata de un Cursant

  1. Acceptarea prezenților termeni și condiții.

Prezenții Termeni și Condiții reprezintă un contract care este aplicabil tuturor înscrierilor realizate prin intermediul PredauViitor.ro. Cursantul se obliga sa ia la cunoștință de aceste condiții înainte de a realiza o Înscriere. Toate înscrierile implica acceptarea tuturor acestui contract de către Cursant.

PredauViitor.ro își rezerva dreptul de a modifica prezentul contract în orice moment. Versiunea aplicabila unui curs este aceea în vigoare pe PredauViitor.ro la momentul la care a început cursul.

3. Disponibilitatea serviciilor afișate.

Oferta noastră cu privire la cursurile disponibile este valabilă atâta vreme cât este afișată pe PredauViitor.ro.

Cursul PredauViitor.ro este descris pe site-ul PredauViitor.ro și cuprinde conținut digital în format text și audio-video, după caz, disponibil prin intermediul platformei noastre, conform temelor anunțate.

Cursul va fi accesibil odată cu data anunțată public pe site-ul PredauViitor.ro și va rămâne accesibil Cursanților vreme de cel puțin 12 luni din momentul lansării.

Serviciul permite conectarea unui singur browser / Cursant în același timp la conținutul serviciului. Pentru accesul mai multor persoane în același timp/ din aceiași rețea vă recomandăm folosirea unor conturi de Cursant diferite.

Pentru accesarea serviciului Cursantul are nevoie de o conexiune funcțională la Internet și să fie logat pe PredauViitor.ro cu numele de utilizator și parola create la înregistrare printr-un browser modern (Firefox 78 sau mai nou ori similar) ce permite inclusiv accesul la conținut în format text și/sau audio-video. Serviciul este recomandat a fi accesat de pe un calculator și nu de pe un dispozitiv mobil, unde anumite funcționalități ar putea sa nu fie la cea mai bună calitate din cauza rezolutiei limitate a ecranului Cursantului.

Serviciul PredauViitor.ro oferă Cursantului un acces limitat, în interes personal, la conținutul serviciului, conform detaliilor cu privire la drepturile de autor obținute din articolul 4.

  1. Drepturi de autor

Întregul conținut al cursurilor și al site-ului PredauViitor.ro - imagini, texte, audio-video, grafice, simboluri, elemente de grafica, scripturi, programe și alte opere originale - este proprietatea intelectuala a Asociația Techsoup și a partenerilor săi și este aparat de legislația privind drepturile de autor și a drepturilor conexe. În cazul conținutului articolelor sau cursurilor, este menționat în mod specific autorul conținutului respectiv, lângă acesta.

Folosirea oricărei opere fără acordul Asociația Techsoup sau a titularului drepturilor de autor, dincolo de limitele legale și de limitele oferite în acest document se pedepsește conform legilor în vigoare.

Serviciul PredauViitor.ro oferă Cursantului un acces limitat, exclusiv în interes personal, la conținutul serviciului. Fiecare curs poate să aibă însă o politică diferită cu privire la drepturile de proprietate intelectuală, care va fi menționată în mod specific în prezentarea Cursului.

Acest serviciu nu conferă niciun alt drept de proprietate intelectuală cu privire la nicio parte a conținutului decât cel menționat anterior. Pentru claritate, acest serviciu nu permite dreptul de a permite altei persoane în afara Cursantului de a accesa acest serviciu, sau dreptul de a reproduce parțial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata site-ul în orice alta maniera, în scopuri comerciale sau necomerciale, cu excepția politicilor mai favorabile specifice fiecărui curs în parte. 

Pentru a ne sesiza orice încălcare privind legea pentru protecția drepturilor de autor, ne puteți contacta la suport@predauviitor.ro

Orice acces neautorizat la elementele ne-publice ale site-ului PredauViitor.ro sau la conținutul serviciului reprezinta infracțiunea de acces fără drept la un sistem informatic și va fi sancționată conform legislației romane în vigoare.

  1. Participare

Întreaga participare la cursurile PredauViitor.ro este voluntară, iar Cursanții se pot răzgândi sau renunța la curs în orice moment. Cu toate acestea, evaluarea și/sau acordarea unei diplome de participare poate fi limitată doar la Cursanții care au îndeplinit anumite criterii de participare și/sau evaluare care depind de la un curs la altul.

  1. Date personale

PredauViitor.ro prelucrează datele personale conform detaliilor prezentate în nota de informare cu privire la prelucrarea acestora disponibila la adresa https://PredauViitor.ro/pages/privacy

  1. Forța majora

PredauViitor.ro și partenerii săi nu pot fi făcuți responsabili pentru nici o întârziere sau eroare în executarea obligațiilor contractuale sau în conținutul furnizat pe site-ul nostru, rezultând direct sau indirect din cauze care nu depind de voința PredauViitor.ro. Aceasta exonerare include, dar nu se limitează la: erorile de funcționare al echipamentului tehnic de la PredauViitor.ro, lipsa funcționarii conexiunii la internet, lipsa funcționarii conexiunilor de telefon, virușii informatici, accesul neautorizat în sistemele PredauViitor.ro, erorile de operare, greva etc.

  1. Schimbări ale site-ului

PredauViitor.ro își rezerva dreptul de a suspenda, modifica, adăuga sau șterge în orice moment porțiuni ale conținutului sau. De asemenea, PredauViitor.ro își rezerva dreptul de a restricționa accesul utilizatorilor la o parte sau la întregul sau conținut.

  1. Rezolvarea disputelor

Orice litigiu care are ca obiect acest acord va fi soluționat pe cale amiabila - puteți sa ne raportați orice problemă în orice moment la adresa suport@predauviitor.ro - , iar în caz contrar va fi adus spre soluționare instanțelor românești de la sediul PredauViitor.ro.

  1. Legea aplicabilă

Prezentul contract este disponibil în limba română la adresa https://cursuri.predauviitor.ro/tos

Drepturile și obligațiile părților, impuse de prezenții termeni și condiții, precum și toate efectele juridice pe care le produce prezentul acord vor fi interpretate și guvernate de legea română în vigoare.